Contributie

 

  • Contributie wordt per kwartaal achteraf geïncasseerd.
  • Bij aanmelding moet tevens een incassomachtiging verleend worden.
  • Men mag voor de definitieve aanmelding 1 maand gratis meetrainen (4 keer)
  • Contributie wordt vanaf de aanmeldingsdatum berekend.
  • Een seizoen loopt van 1-07 tot en met 30-06.
  • Bij het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 januari is de contributie verschuldigd tot 1 januari, hierna is de contributie verschuldigd tot 1 juli.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de penningmeester en de trainer/coach.
  • Adreswijzigingen etc. doorgeven aan de penningmeester

 

Voor het seizoen 2018/ 2019 ziet de contributie er als volgt uit (weergegeven per jaar en kwartaal):

Senioren 2 x trainend 62,00 248
Senioren 1 x trainend 54,50 218
Jeugd ABC 2 x trainend 42,50 170
Jeugd ABC 1 x trainend 35,00 140
Mini’s 27,50 110
Recreatief 29,00 116