Contributie

  • Contributie wordt per kwartaal achteraf geïncasseerd.
  • Bij aanmelding moet tevens een incassomachtiging verleend worden.
  • Men mag voor de definitieve aanmelding 1 maand gratis meetrainen (4 keer)
  • Contributie wordt vanaf de aanmeldingsdatum berekend.
  • Een seizoen loopt van 1-07 tot en met 30-06.
  • Bij het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 januari is de contributie verschuldigd tot 1 januari, hierna is de contributie verschuldigd tot 1 juli.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de penningmeester en de trainer/coach.
  • Adreswijzigingen etc. doorgeven aan de penningmeester

Voor het seizoen 2023/ 2024 ziet de contributie er als volgt uit (weergegeven per kwartaal en jaar):

per kwartaal per jaar
Senioren 2 x trainend € 65,00 € 260,00
Senioren 1 x trainend € 57,50 € 230,00
Jeugd ABC 2 x trainend € 45,50 € 182,00
Jeugd ABC 1 x trainend € 38,00 € 152,00
Mini’s € 30,50 € 122,00
Recreatief € 32,00 € 128,00