Contributie

 

  • Contributie wordt per kwartaal achteraf geïncasseerd.
  • Bij aanmelding moet tevens een incassomachtiging verleend worden.
  • Men mag voor de definitieve aanmelding 1 maand gratis meetrainen (4 keer)
  • Contributie wordt vanaf de aanmeldingsdatum berekend.
  • Een seizoen loopt van 1-07 tot en met 30-06.
  • Bij het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 januari is de contributie verschuldigd tot 1 januari, hierna is de contributie verschuldigd tot 1 juli.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de penningmeester en de trainer/coach.
  • Adreswijzigingen etc. doorgeven aan de penningmeester

 

Voor het seizoen 2017/ 2018 ziet de contributie er als volgt uit (weergegeven per jaar en kwartaal):

Heren 1 58,50 234
Heren 2 51,00 204
Dames 1 58,50 234
Dames 2 51,00 204
Dames 3 51,00 204
Recreatief 25,50 102
Meisjes A 31,50 126
Meisjes B  31,50 126
CMV 24,00 96