Contributie

  • Contributie wordt per kwartaal achteraf geïncasseerd.
  • Bij aanmelding moet tevens een incassomachtiging verleend worden.
  • Men mag voor de definitieve aanmelding 1 maand gratis meetrainen (4 keer)
  • Contributie wordt vanaf de aanmeldingsdatum berekend.
  • Een seizoen loopt van 1-07 tot en met 30-06.
  • Bij het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 januari is de contributie verschuldigd tot 1 januari, hierna is de contributie verschuldigd tot 1 juli.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de penningmeester en de trainer/coach.
  • Adreswijzigingen etc. doorgeven aan de penningmeester

Voor het seizoen 2020/ 2021 ziet de contributie er als volgt uit (weergegeven per kwartaal en jaar):

per kwartaal per jaar
Senioren 2 x trainend € 62,00 € 248,00
Senioren 1 x trainend € 54,50 € 218,00
Jeugd ABC 2 x trainend € 42,50 € 170,00
Jeugd ABC 1 x trainend € 35,00 € 140,00
Mini’s € 27,50 € 110,00
Recreatief € 29,00 € 116,00